ULEJ kaj ĝia regularo


Membroj de ULEJ voĉdonis pro la propra regularo la 1-a de septembro 2010.
Ĝis tiu dato ULEJ estis ne tiel vigla, kaj ofte sub kontrol-manipulado de niaj maturaj E-istoj.

En regularo estas jeno:

3.1. ULEJ estas malfermita al ĉiu individulo sendepende de raso, naskiĝloko, religio, kulturo ktp. Ĉiu kiu lernas Esperanton aŭ parolas forte povas iĝi membo de ULEJ. Unusola kondiĉo por membriĝo estas plenigi la aliĝilon.

Ĉiu membro laŭ propra deziro povas iĝi membro de UkrEA per pagado de la enirkotizo, tamen persono kiu ne volas pagi UkrEA-enirkotizon kaj esti membro de UkrEA rajtas iĝi membro de ULEJ.

Laŭ statuto de UkrEA akceptita de kongreso en 2006 jaro pri interrilatoj de UkrEA kaj ULEJ estas nenio skribite,
nur ni scias ke ULEJ estas sekcio de UkrEA. Do, laŭ spirito de la statuto ĉiu ULEJ-ano devus pagi unufoje enirkotizon por membriĝi en UkrEA. Kaj poste meme decidi, ĉu pagi jarkotizon aŭ ne.

Tiu kiu ne pagos jarkotizon estos en kategorio "A" de UkrEA:

3.1. Категорія A: будь-які особи, що мешкають в Україні або є громадянами України, а також мешкають або є громадянами інших країн і походять з України, які сплатили разовий вступний внесок. Розмір вступного внеску визначається окремим внутрішнім "Положенням про внески Української есперанто асоціації" (надалі — "Положення про внески Асоціації"), яке розробляється вищим виконавчим органом Асоціації і затверджується найвищим керівним органом Асоціації. Індивідуальне членство категорії A є довічним і може бути анульованим лише за умов, які наведені в ст. 9. цього Положення (за рішенням Конгресу).

"ULEJ-aktivuloj batalas por rajto ne pagi la enirkotizon..."
Jefim, lastaj informoj de Andreo pruvas malon - ULEJ-aktivuloj batalas por rajto PAGI la jaran kotizon. 
Sed ies fideleco al kontrauhlegha (t.e. -kontrauhstatuta, mi ne lacos ripeti tion) sinteno restas netrabatebla.
Permesu la ekzemplon - 14 jaragha esperantisto RAJTAS esti membro de ULEJ, ja shtataj leghoj permesas anecon en junularaj organizajhoj ekde 14 jaroj. Sed 14 jaragha esperantisto NE POVAS pagi aligh- kaj membrokotizojn en UkrEA, ja membreco en ghi komencighas je 16. En chi kazo oni povas esti membro de ULEJ kaj ne esti membro de UkrEA. Ne dezirznte ighi membro de UkrEA en 17, chu oni lasu ULEJ-on?
Pro kio?  Pro tio, ke chi tio plachas al unu persono? Kaj demokratie esprimita volo de la plimulto de ULEJ-membroj vin ne interesas?
Fartu bone.
Serhij Prudko, "ukrainaj-esperantistoj", 04.03.2011 



Do, ULEJ havas peton al kongreso de UkrEA ekhavi rajton akcepti novajn membrojn, ne devigante, sed rekomendante al ili pagi al UkrEA.