Pri maturaj kaj maljunaj kaj ambiciaj E-istoj

Viodimir Hordijenko
Atenton! Sen paperaĉo vi ne rajtas instrui Esperanton! La statuto estas pli grava ol E-movado!

Jefim Zajdman
E-teatroj estas la plej gravaj!

Mikaelo Lineckij

Oni ĉiam agas kontraŭ Lineckij! Kaj eble Lineckij estas pli avara ol ili.1. Ili ŝategas ĉion mem kontroli. Do, pri teama laboro eĉ ne temas, sed eblas paroli pri uzurpado.

2. Por ili nepre estas bezonataj iuj gravaj E-postenoj, ĉar sen tio ili tute ne kapablas ion fari.
Fakte, eĉ se doni al ili la plej altajn E-postenojn - tio ne ofte helpas al bona E-movado.

3. Ili tre ŝatas longe rakontaĉi pri sia sperto, graveco ktp. (iam ŝajnas ke ili volas uzupi vian volon).Al ili nepre necesas montri ĉi tiun bildon:Pri brila laboro de maturaj E-istoj.

Jefim. Ĉu vi povas instrui homon - ke li estu pli brila ol vi? (Aŭ vi tuj mortigos lin! Ja en Jalta povas esti nur unu stelo!)

Volodja. Ĉu vi povas instrui homon - ke li estu pli brila ol vi? (Aŭ vi tuj mortigos lin! Aŭ tiu homo devos esti forpelita!)

Mikaelo. Ĉu vi povas instrui homon - ke li estu pli brila ol vi? (Aŭ vi tuj mortigos lin per rakontaĉoj pri sia sperto!)


Eble ili povas instrui nur tion, kio estas bezonate por iliaj subuloj.

Dum 17-a UkrEA-kongreso maturaj E-istoj parolis pri junularo. Sed kiu el ili helpis al junaj steloj - ke ili estu sambrilaj kiel niaj maturaj E-istoj? Ja povus ŝajni ke eĉ se aperos juna stelo - li/ŝi rajtos malfermi la buŝon nur se iu matura E-isto permesos.


Tiuj ĉi maturaj E-istoj ĉiam pensas ke ili estas la plej saĝaj, neniam eraras
kaj neniam laboras en teamo de profesiuloj.
Do, juna stelo aŭ nova organizanto neniam aperos, ja oni al ili ĉiutage rakontos ke maturaj E-istoj estas homoj je dua potenco, kaj junaj steloj aŭ novaj organizantoj kvazaŭ duonhomoj.


Tamen niaj maturaj E-istoj estas bonaj homoj kaj ili okazigas E-lecionojn por komencantoj.