NE-korekta mondo

La mondo estas NE-korekta, almenaŭ el vidpunkto ke 7 miliardoj da homoj havas diversajn opiniojn pri tio, kio estas "bona", "korekta" kaj "malbona".

Sed kio okazos se vi pensos ke la mondo estas korekta:
  •  Uune, vi pli multfoje eraregos ol la aliaj homoj.
  •  Due, vi fariĝos kontrolanto-fimanipulanto por provi malgrandigi la kvanton da eraregoj. 
  •  Trie, vi ĉiam serĉos kulpantojn, ĉar "korekta" homo ne povas fari eraregojn.
  •  Kvare, vi tute ne povos krei ion novan, ja por tio estas bezonate eliri el la "korekta" et-mondo.

Andreo: Dum postkongresaj tagoj de SAT-kongreso en Jalto okazis malgranda skandaleto, dum kiu francoj faris decidon lasi stultulojn interaĉiĝi naz-al-nazo, kaj kio instigis min verki ĉi-artikoleton.Homaj rajtoj estas tre grava, ja ili helpas memŝanĝiĝi, forgesi pri eta/nigra-blanka/senespera uzurpomondo kaj vivi en pli bona kaj pli homeca socio.