Pri organizado de la 67-a IJK

TEJO diris antaŭ komenco de organizado ke ĉi el LKK-anoj ĉion sciu, tio etsa por ke ili komprenu ĉiujn flankojn de organizado de granda aranĝo.

Kaj TEJO diris ke ĉefa celo estas ke ukraina junularo spertiĝu.

Kio okazis.

Mikaelo havas alian ideon rilate al organiza laboro, en la mondo estas nur du variantoj: 1. Anarkio. 2. Lia diktaturo. Pro tio ke la unua estas malbona, do restas nur la dua :(

Certe, laŭ vortoj de Mikaelo nur homo kun 50 jara E-sperto povas esti bona organizanto - do, nur pensiulo-diktatoro povas esti bona organizanto)))Por junularo kaj pri organiza laboro!

Povas okazi tiel ke vi estos en organiza teamo de iu kongreso kaj vi ĝin organizos kune kun iuj tutmondaj organizoj.
Do, dekomence nepre necesas zorgi pri tio, ke buĝeto de la kongreso ne estu objekto de ludoj aŭ propra mono de iu loka aŭtoritatulo (jen estas bona artikolo). Se vi ne faros tion, povas okazi tiel ke lia moŝto loka aŭtoritatulo svingos per pugnoj apud via nazo, ĉar vi simple demandis lin pri monaj aferoj (eĉ se laŭ la peto de tutmonda organizo).

Se loka aŭtoritatulo ekvolis perlabori iom da mono (pli ĝuste diri "ŝteli") kaj eĉ jam koronon por si mem prizorgis, nu, por ke poste montri al aliaj lokaj aŭtoritatuloj kia diktatora kaj gravega li estas, ke eĉ monon ŝteli povas kaj el junaj steloj fari obeemajn ŝafetojn.

Do, junuloj, estu vi dignaj homoj kaj neniam trafu en tiun muskaptilon.

Certe diktatoro tuj trovos iun bazejon (kutime ne la plej bonan) kaj interkonsentos kun ties administraro, kaj uzos tiun fakton por uzurpi tutan kongreson (certe, de ĉiu loĝanto al lia poŝo iros 1-2 EUR).
Poste li iros al iu apuda restoracio kaj faros la samon.
Poste li dum tuta vivo rakontaĉos pri sia spertego ktp.

Aha, mi forgesis pri artistoj.
Certe, loka aŭtoritatulo ekvolos inviti siajn amikojn/konatojn kaj montregi sian gravecon al ili.
Pri buroaĵoj - nu, li prenos ion de sia hejmo kaj forstrekos 100 EUR de buĝeto.
Pri transporto - nu li veturis al iu urbo pro propraj bezonoj, sed tie renkontis iun E-iston,
do jam eblas forstreki 50 EUR.
...

Kaj poste 100% junaj ŝafetojn aŭskultos rakontaĉoj ke nur unun esperantiesto en via urbo (aŭ eĉ en tuta mondo) povas interkonsenti pri bazejo kaj manĝaĝo kaj genie ĉion organizi (priŝtel-uzurpi).

Memoru! Tasko numero unu, estas prizorgi altan nivelon de organiza laboro:
Unu persono ne kapablas organizi la kongrson, do la plej optimuma situacio estas kiam ĉiu persono en organiza teamo aŭtonome respondecas pri sia kampo (sen la neceso atendi aprobon je ĉiu paŝeto). Decidojn kiuj tuŝas aliajn kampojn aŭ la partoprenantojn de la kongreso, tamen, oni devas sciigi al la tuta teamo por komuna diskuto kaj - se necese! - ankaŭ voĉdono kiam ne estas klara konsento.
Ankaŭ la travidebleco de agoj, decidoj, planoj estas ege grava por la sukceso; ne eblas progresi kiam oni tenas la informojn al si mem.

Do, estu ni bonaj organizantoj!

Amike Andreo.
P.S. Por diktatoroj kaj ŝtelistoj estas nur bezonate ke bonaj homoj nenion faru.
Mi ne volas iun incitis, sed ankaŭ silenti mi plu ne povas.


Por matura E-isto sufiĉos nur diri ke se juna stelo ne estos lia sklavo, do li/ŝi fariĝos lia malamiko por ĉiam.
Kaj junaj steloj transformiĝas en junaj sklavetoj.

Aŭ matura E-isto povas dum 30 min rakontaĉi pri sia 50-jara sperto. Do, se junuloj bone aŭskultos lin ili kiam estos pansiulo rajtos mem rakontaĉi pri sia sklava aŭskultsperto.

Kaj nur tiam kiam junaj sklavoj fariĝos maturaj pensiuloj - ili rajtos rakontaĉi pri sia sklava sperto.

Kaj maturaj E-istoj nepre fikreaĉos al vi se vi faris ion vere bonan. Ja ŝajne por fari ion bonan vi ne demandis permeson de matura E-isto, kaj vi devis fari ĉion sub ies kontrolo.

Lineckij uzurpadis cxion kaj estis tute senrespondeca pri sia propra kampo.

Movado - tion kion oni nomas movado pli ĝuste nomi kontrolita kaj mallaloga movado.
Ĉu ni okupiĝas pri movado aŭ pri kontrolado-uzurpad-tenado de ĝi por sia gloro, mono, ktp.

Movado de manipulantoj, reĝoj kaj sklavoj - sed tio ne estas plu interese!

Pri la reĝoj mi volas mencii aparte - ili tre bone zorgas ke en nia E-movado ne aperu novaj steloj kaj organizantoj - ja, tiu loko jam estas okupita. Se vi volas esti sklavo - do, bv. en nia kontrolita E-movado.

Laŭ mi tio estis ne organizado se cirkla spektaklo de unu homo.

Mikaelo al mi diris ke estas anarĥio kaj diktaturo, pro tio ke anarkio estas malbone - restas nur lia diktaturo.

Nu, unu uzurpanto organizis la kongreson por si mem, kiel pansas tiel organizas.

Do, la reĝoj pensas ke kaŝado de informo, uzurpado kaj manipulado helpas al progreso de E-movado en Ukrainio.

Por mortigi E-movadon en Ukrainio estas bezonata tiu posteno de mortiganto.
Por ke cxio estu sukcese tiu mortiganto devas havi diversajn eblecojn por ke cxio vere mortu.
Do, vere tiu posteno devas esti diktatora!
Ja foresto de tiu diktator-ordanacx-matipulad-posteno kauxzos evoluon de E-movado.

Kio estas la plej malbona en nia movado.
Neceso perlabori gloron kaj monon ecx se tio kauxzos mortigecon de la movado.

Se vi volas ion organizi kun aliaj homo, do memoru ke tio estas liberaj homoj, kaj neniam pensu pri sklavigo de iu el ili.

Ukraina E-movado estas por gxojo, sed kiam iu fidiktatoro volas farigxi posadanto de la movado, aux posedanto de ties esperantistoj - tiam la movado ne plu gxoigas!

Estus bone helpi al junaj movadanoj, kaj estos tute malhoneste kontroladi, manipuladi kaj sklavigi ilin.

Instrukcio por maturaj E-istoj.

Se vi volas perlabori monon de komuna ordanizado de iu arangxo necesas. Uzurpi respondecon pri mono, krii, manipuladi kaj rakontacxi pri 50-jara sperto. Junularo malentuziazmigxos kaj vi povos sxteli kiom da vi volas.

Se vi volas ekhavi plankan cxevalon por eniri al UkrEA kaj batali kontraux sia eterna malamiko, vi devas manipuladi per aliaj, rakontacxi pri sia 50-jara sperto ke ili malentuziazmigxos, kaj vi povos uzi la "sxtofojn" en siaj belaj planojn.
Pri mi kaj Mikaelo Lineckij
Dum organizado de IJK li kondutis tute ne honeste kaj estis senrespondeca rilate al financoj.
Do, mi ne sciais cxu mi povos mansuluti lin dum iu renkontigxo cxi-jare, sed mi provos.Poste TEJO skribas pri:

Mi tre petas eviti insultojn, tio ne estas akceptebla en la komunikado, kaj - vi konsentus kun mi - absolute nenion aldonas al la teama laboro. Miskomprenojn (kiuj apenaŭ estas eviteblaj kiam aro de diversaj personoj kunlaboras) oni solvu en civilizita maniero, sen referencoj al la seksa aŭ psikologia stato de unuopulo.

Krome, mi devas atentigi ke la teama laboro ne degeneras al nura levado de LKK-anaj manoj, des pli ke unu persono ne kapablas organizi la IJK-n. La plej optimuma situacio estas kiam ĉiu persono ene de la LKK aŭtonome respondecas pri sia kampo (sen la neceso atendi aprobon je ĉiu paŝeto). Decidojn kiuj tuŝas aliajn kampojn aŭ la partoprenantojn de la kongreso, tamen, oni devas sciigi al la tuta teamo por komuna diskuto kaj - se necese! - ankaŭ voĉdono kiam ne estas klara konsento.
Ankaŭ la travidebleco de agoj, decidoj, planoj estas ege grava por la sukceso; ne eblas progresi kiam oni tenas la informojn al si mem.Reen