IJK okazos! Sed mi ne scias kie kaj kiam?


Longa historio kiu komenciĝis 3 jaroj antaŭ IJK-2011


Laŭ mia opinio la IJK pasis mezbone kaj eĉ pli bone ol mi pensis :)
Atingoj: bonegaj koncertoj, bona etoso, reklamo en ukraina televido...
Mankoj: foresto de varma akvo dum lastaj tagoj kaj ne ĉiam detala horarao.
Andreo, ukrainaj esperantisto, 22.07.2011 

Pri organiza laboro
Ekdekomence unu homo ĉion uzurpis (oni diras ke tio estas malnovega modelo de ne tiel granda organiza laboro), estis sekretoj de LKK-anoj, voĉdonadi LKK ne rajtis (ja tio tute ne plaĉis al unu homo). Kaj bedaŭrine LKK-anoj ne tre uzis sperton de 66 pasintaj IJK-j. Sed la plej grava estas, ke tamen IJK okazis en Ukrainio! kaj ke LKK-anoj travivis bonegan sperton pri teama laboro (kaj laboron de ies sklavoj... nenionsciantaj... neniongravaj... kaj tre silentaj rilate al  monaj aferaĉoj de unu homo... :)

Kongresgvidanto el Kijivo
Priŝtelis kason en naivo.
Por kaŝi la fakton –
Simulis infarkton  // ne estas pruvite
Fripon’ ruzeta el Kijivo
 Estrarano de iu internacia organizo 


Pri fuŝoj de la IJK eblas legi en libera folio: ligilo 1, ligilo 2.

Mi ŝategis la IJK-n kaj miaj geamikoj ankaŭ! Dankegon al la organizintoj.
Cédric, Belgio 

Multe da fotoj pri la IJK eblas trovi en historio de grupo Esperanto en Ukrainio