Kiel mortigi Esperanton?
Centraligi respondecon pri la lingvo.

La plej bone estos ke pri la lingvo respondecu nur unu homo.
 


Krei ne movad-motivigan etoson.
 
Komenci kulpi unu la alian en ĉiuj pekoj.Kaj ne forgesu ke la plej simpla vojo - estas malsupren.