Pri strukturo de PEJ

Strukturo en kiu oni agas estas evidente tre grava. Kiam ĝi estas bona, tiam apenaŭ iu aparte rimarkas ĝin - ĝi simple bone funkcias. Tamen kiam ĝi ne bonas, oni tuj rimarkas ĝin, ĉar ĝi simple ĝenas la laboron. Similan diskuton ni havis laste ne Pola Esperanto-Junularo. Ni reaktivigis nian organizon en 2004 kaj kreis ties regularon de nulo. Bedaŭrinde la tempo montris, ke tiu regularo ne estas bona kaj ĝi nur malhelpis. Do dum lastaj du jaroj ni havis diskuton pri ŝanĝo de regularo. Dum lasta kunveno de PEJ ni finfine sukcesis tion fari kaj ekde decembro ni havas novan regularon plibonigitan laŭ tiu kelkjara sperto. Ĉefa ideo de la ŝanĝo estis forigo de unu troa nivelo. En la malnova statuto estis Membraro - Komitaro - Estraro. Tia strukturo estas bona por grandaj organizoj kaj kompreneble en 2004 reaktivigante Polan E-Junularon ni esperis, ke ĝi ja estos granda organizo ;) Sed ĝi ne estas, samkiel ĉiuj aliaj landaj junularaj organizoj (fakte ne nur junularaj). Pro tio ni decidis forigi Komitaton kaj simpligi la strukturon ĝis dunivela: Membraro - Estraro. Nia Estraro estas sufiĉe fleksebla, ĉar ĝi povas havi de 4 ĝis 7 membrojn, do minimumo estas prezidanto, vicprezidanto, sekretario kaj kasisto, kaj povas esti ĝis 3 aldonaj estraranoj respondecaj pri io (ekzemple nun estas estraranoj pri loka agado kaj pri informado). Ĉion kio ne estas nur estrara tasko ni faras en grupoj, kiuj ne havas iun apartan strukturon. Ni bezonas fari iun projekton do ni kreas laborgrupon por tiu projekto ktp.

Mi pensas, ke estus ĝenerale inde fari iun interŝanĝon de spertoj inter PEJ kaj ULEJ, ĉar vi nun estas en tiu loko, kie ni estis en 2004, do ĵus rekreata asocio kun kreata regularo kaj proksimiĝanta IJK ;) Do estus valore, ke ULEJ ne ripetu iujn erarojn de PEJ (kiel tiu kun fuŝa strukturo). Nun mi kunsendas nian aktualan regularon, kiu espereble helpos al Vi. Bedaŭrinde ĝi estas en la pola kaj nun mi ne havas tempon traduki ĝin, sed supozeble almenaŭ kelkaj el Vi komprenos kaj klarigos al ceteraj ;)

Se vi havus iujn demandojn pri niaj spertoj, mi volonte respondos. Kaj por iu pli detala diskuto, mi pri la temo, mi havos tempon espereble post ĉirkaŭ unu monato.

Amike,
LukiZ