Emociaj rakontaĉoj (aŭ ni bezonas moderatoron kun batilo :)


Tio iam okazas dum UkrEA-kongresoj, kaj kutime tion faras maturaj E-istoj.
Ili emocie rakontaĉas pri malbonece de alia matura E-isto.
Sed 70% de tiuj rakontaĉoj estas emocioj kaj 30% - mensogoj!
Do, dum sekvaj UkrEA-kongresoj nepre devus esti bona moderatoro.

 * * *

Se kredi al tiuj emociaj rakontaĉoj iuj maturaj E-istoj devas sidi aŭ en malliberejo aŭ en frenezulejo.
Kaj emociaj rakontaĉoj estas ne pri agado, sed pri personecoj.


Se komenciĝis emociaj rakontaĉoj, do plu ne estas senco paroli pri seriozaj kaj komplikaj aferoj!
Kaj emocioj povas esti uzataj por manipulado.
Kiam voĉmodulado havas pli da potenco ol la senco de la vortoj (pretendoj).Do, ne kredu al emociuloj.
Gravas ne kiu estas kulpa, sed kio estas ĝuste kaj kion ni kune faru!