E-movado en la 3001 j.


La 3001-a jaro estos tre malsimila al nunaj tempoj (21-a jarcento).
Kaj espereble en la 3001-a jaro UkrEA estos pli sukcesa organizo ol nun.IJK kaj UK jam kelkfoje okazos sur la Marso.
Espereble ni konatiĝos kun aliplanedanoj.
La 3001-a jaro estos tre bona :)


Ni vere pansas pri estonteco kaj ĝi fariĝos vere alloga.