E-movado en estonteco


Unue, estonteco estas multvarianta.

Tiu kiu pensas ke estonteco estos simila al nunaj tagoj - eraras!
Ju pli ni iros laŭ tempa montrilo, des pli alian mondon ni vidos.

"
Ĉio nova estas bone forgesita malnova" - la plej stulta frazo kiun mi aŭdis!
Eĉ se iu situacio similas al la situacio el pasinteco, ĝi jam estas je tute alia nivelo.

Certe en etonteco ne estos reĝoj, paperaĉoj, perforto...
Sed mi ne dirus ke estonteco estos tiel brila ke eĉ ombro forestos.

Tiu kiu vere pensas pri estonteco - vere ĝuos ĝin.

E-istoj en estonteco estos kreemuloj.
Ĉiu rutina laboro estos farata dank' al robotoj.